SAŽETCI

 

Prijava sažetaka je završila s datumom 3.9.2021. u 24.00h. Ukoliko trebate izmjeniti poslani sažetak, molimo da kontaktirate tehničkog organizatora.  

  

Prije predaje sažetka molimo Vas pogledajte u nastavku teksta uputu za izradu istog.

Rok za predaju sažetaka: 3.9.2021.

Obavijest o prihvaćanju radova: 5.9.2021.

 

ORGANIZATOR:

Hrvatsko urološko društvo HLZ-a
Šubićeva 9, 10000 Zagreb

OPĆE INFORMACIJE:

info@huk2021.com

TEHNIČKI ORGANIZATOR:

HESA Group d.o.o.
Adresa: Trg Mažuranića 13, 10000 Zagreb
OIB: 66631337112

Kontakt osoba: Danijela Ćurčić
E-mail: prijava@huk2021.com
M: 091 5875 786
www.hesa-group.com